Online Education (Teacher Education) Training Possibilities
12/06/2020 13:17
- 243 lần đọc
Do you enjoy being a teacher and wondering what training choices are available? There are a number of educational training programs including online schools and colleges that permit students to coach for his or her preferred career at home. You will gain the abilities and understanding needed to initiate the teaching career you would like. Accredited online educational programs can present you with the chance to pursue a job in elementary, middle, secondary, and publish-secondary education. Completing a bachelor, master, or doctorate degree program will give you working out needed to initiate your preferred education career.

Nhà máy Thủy điện Thác Bà hiện hữu

Dự án Thủy điện Thác Bà 2 được PECC2 phát triển từ năm 2014, đã được Bộ công thương phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Yên Bái tại quyết định số số 977/QĐ-BCT ngày 23/3/2017 và UBND tỉnh Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 18/5/2020.

Dự án Thủy điện Thác Bà 2 được xây dựng trên diện tích 153 ha thuộc địa bàn xã Hán Đà, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang với tổng mức đầu tư gần 575 tỷ đồng.

Theo hồ sơ thiết kế, tuyến công trình chính của Dự án cách hồ Thác Bà khoảng 09km về phía hạ lưu theo dòng sông Chảy, là thủy điện bậc dưới của Nhà máy thủy điện Thác Bà hiện hữu và được vận hành theo nguyên tắc hứng lượng nước xả xuống từ thủy điện bậc trên để phát điện, tận dụng nguồn tài nguyên nước và đảm bảo không ảnh hưởng đến việc quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái.

Là doanh nghiệp luôn chủ động phát huy các thế mạnh hỗ tương về kỹ thuật và tài chính để phát triển, tham gia đầu tư xây dựng các dự án năng lượng sạch như thủy điện nhỏ, điện mặt trời, điện gió và nhà máy nhiên liệu khí, trong những năm gần đây, PECC2 đã gặt hái được những thành công nhất định. Và với dự án thủy điện Thác Bà 2 này, PECC2 tin tưởng sẽ hoàn thành và sớm đưa dự án vào vận hành, đáp ứng mong mỏi của cổ đông, người lao động PECC2 và góp thêm nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia.

Hương Giang

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2