Bản tin tháng TV2
PECC2 đồng hành cùng Ngành Điện phát triển các Dự án Đường dây 500kV mạch 3
27/11/2023 10:55
- 1107 lần đọc
Với sứ mệnh “Đồng hành cùng sự phát triển năng lượng Việt Nam, vì một hệ thống điện quốc gia thông minh và bền vững”, PECC2 đang ưu tiên tập trung nguồn lực để phối hợp với các đơn vị trong Ngành Điện khẩn trương thực hiện khảo sát, thiết kế trục đường dây 500 kV mạch 3 để sớm thi công xây dựng và đưa vào vận hành, phục vụ cung cấp điện ổn định và an toàn cho Miền Bắc trong những năm tới.

Hình 1. Quy mô và hướng tuyến đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối (Trục đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu – Thanh Hóa – NĐ Nam Định I – Phố Nối) 

Tuyến đường dây 500 kV mạch 3 có chiều dài hơn 500 km, đi qua 9 tỉnh từ Quảng Bình đến Hưng Yên, sẽ tạo thành mạch quan trọng trong hệ thống truyền tải điện 500 kV của Việt Nam. 

Với tính chất quan trọng của tuyến đường dây 500 kV trong việc đảm bảo cung cấp điện cho Miền Bắc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngành Điện hoàn thành và đưa đường dây này vào vận hành vào tháng 6/2024. Đây là tiến độ vô cùng thách thức với các đơn vị của Ngành Điện tham gia khảo sát, thiết kế, quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Thành lập Ban Chỉ đạo của PECC2 tham gia thực hiện Dự án

Phù hợp với tính chất quan trọng và cấp bách của Dự án, PECC2 đã thành lập Ban Chỉ đạo do Tổng Giám đốc PECC2 làm Trưởng Ban và cử các nhân sự chủ chốt tham gia dự án (nêu tại Quyết định số 1157/QĐ-PECC2).

PECC2 cũng đã thành lập văn phòng thường trực tại Hà Nội để tạo thuận lợi và kịp thời trong công tác phối hợp với các đơn vị liên quan.

Những nhân sự chủ chốt, dày dạn kinh nghiệm, có kiến thức chuyên sâu và đặc biệt là đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực truyền tải điện, đã được PECC2 phân công tham gia các Dự án.

Các nhân sự của PECC2 đã và đang thể hiện tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao kể từ những ngày đầu tham gia các Dự án.

Hình 2. Văn phòng thường trực của PECC2 tại Hà Nội

Chuyên nghiệp và kịp thời trong công tác phối hợp, bám sát và giải trình các ý kiến của các Bộ, ngành địa phương

Tham gia thực hiện các Dự án, PECC2 thể hiện sự cộng tác và phối hợp chặt chẽ với Ban Đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Ban Quản lý Dự án các Công trình Điện miền Bắc, Ban Quản lý Dự án các Công trình Điện miền Trung với mục tiêu hoàn thành các hồ sơ thiết kế có chất lượng cao nhất.

Tại những cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai các dự án hàng tuần, PECC2 đã có những kế hoạch thực hiện linh hoạt và đồng bộ nhằm đảm bảo các mốc tiến độ đề ra của các Dự án Đường dây 500kV mạch 3.

Trong khoảng thời gian qua, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, PECC2 và các đơn vị Ngành Điện đã đạt được các kết quả khả quan: Đối với Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1 - Phố Nối, việc UBND tỉnh Nam Định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cho các huyện có tuyến đường dây đi qua và Bộ Kế hoạch Đầu tư có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án là một bước tiến quan trọng. Đối với Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phê duyệt điều chỉnh và bổ sung diện tích đất cho dự án vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030.

Hình 3. Họp thẩm tra hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi các đường dây mạch 3 phía Bắc 

Trong giai đoạn tới, khối lượng công việc của các dự án vẫn còn rất lớn, như: bổ sung Quy hoạch sử dụng đất năng lượng đến năm 2030 cho các Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu - Thanh Hoá; hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán của các dự án, đòi hỏi PECC2 tiếp tục tập trung cao độ và có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Ngành Điện.

PECC2 tin tưởng rằng với tinh thần khẩn trương, tính quyết liệt của Lãnh đạo PECC2, tính chuyên nghiệp của các nhân sự được cử tham gia dự án và đặc biệt là với tinh thần phụng sự của PECC2 đối với công trình truyền tải điện quan trọng này của quốc gia, PECC2 sẽ hợp tác và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Ngành Điện hoàn thành các nhiệm vụ khảo sát, thiết kế của mình với chất lượng cao nhất và đáp ứng các mốc tiến độ đề ra. 

Thực hiện: Võ Tuấn Minh, Trần Dương Tịnh Giang

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2