Learning is a fundamental part of life; many of us continue studying even when we leave formal education. This means good study skills are vital for all of us. Many, however, lack these skills and struggle to study effectively.

This course aims to change that. Through the course you will learn to become a better student by learning to apply the ‘three-step model’ of studying: previewing, summarising and revising. You will consider your use of time and learn how to make a realistic study plan. You will also learn how to tackle procrastination, deal with stress and keep motivated while studying.

" /> Learning is a fundamental part of life; many of us continue studying even when we leave formal education. This means good study skills are vital for all of us. Many, however, lack these skills and struggle to study effectively.

This course aims to change that. Through the course you will learn to become a better student by learning to apply the ‘three-step model’ of studying: previewing, summarising and revising. You will consider your use of time and learn how to make a realistic study plan. You will also learn how to tackle procrastination, deal with stress and keep motivated while studying.

" /> Learning is a fundamental part of life; many of us continue studying even when we leave formal education. This means good study skills are vital for all of us. Many, however, lack these skills and struggle to study effectively.

This course aims to change that. Through the course you will learn to become a better student by learning to apply the ‘three-step model’ of studying: previewing, summarising and revising. You will consider your use of time and learn how to make a realistic study plan. You will also learn how to tackle procrastination, deal with stress and keep motivated while studying.

" /> Teambuilding và PECC2 Challenge 2020: Hội tụ kết nối – Vượt qua thử thách – Chiến thắng bản thân
Teambuilding và PECC2 Challenge 2020: Hội tụ kết nối – Vượt qua thử thách – Chiến thắng bản thân
03/06/2020 07:01
- 719 lần đọc

Learning is a fundamental part of life; many of us continue studying even when we leave formal education. This means good study skills are vital for all of us. Many, however, lack these skills and struggle to study effectively.

This course aims to change that. Through the course you will learn to become a better student by learning to apply the ‘three-step model’ of studying: previewing, summarising and revising. You will consider your use of time and learn how to make a realistic study plan. You will also learn how to tackle procrastination, deal with stress and keep motivated while studying.

Nhà máy Thủy điện Thác Bà hiện hữu

Dự án Thủy điện Thác Bà 2 được PECC2 phát triển từ năm 2014, đã được Bộ công thương phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Yên Bái tại quyết định số số 977/QĐ-BCT ngày 23/3/2017 và UBND tỉnh Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 18/5/2020.

Dự án Thủy điện Thác Bà 2 được xây dựng trên diện tích 153 ha thuộc địa bàn xã Hán Đà, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang với tổng mức đầu tư gần 575 tỷ đồng.

Theo hồ sơ thiết kế, tuyến công trình chính của Dự án cách hồ Thác Bà khoảng 09km về phía hạ lưu theo dòng sông Chảy, là thủy điện bậc dưới của Nhà máy thủy điện Thác Bà hiện hữu và được vận hành theo nguyên tắc hứng lượng nước xả xuống từ thủy điện bậc trên để phát điện, tận dụng nguồn tài nguyên nước và đảm bảo không ảnh hưởng đến việc quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái.

Là doanh nghiệp luôn chủ động phát huy các thế mạnh hỗ tương về kỹ thuật và tài chính để phát triển, tham gia đầu tư xây dựng các dự án năng lượng sạch như thủy điện nhỏ, điện mặt trời, điện gió và nhà máy nhiên liệu khí, trong những năm gần đây, PECC2 đã gặt hái được những thành công nhất định. Và với dự án thủy điện Thác Bà 2 này, PECC2 tin tưởng sẽ hoàn thành và sớm đưa dự án vào vận hành, đáp ứng mong mỏi của cổ đông, người lao động PECC2 và góp thêm nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia.

Hương Giang

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2